آگهی دستگاه کامیونت ایسوزو شرکت مادکوش

شرکت مادکوش (سهامی خاص) در نظر دارد یک دستگاه کامیون ایسوزو به شرح مشخصات جدول ذیل، از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا علاقمندان حقیقی و حقوقی در صورت تمایل به شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ درج اگهی الی مورخ 14/08/١٤02 با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس www.maadkoush.com اسناد مزایده را دریافت نمایند.

میزان تضمین شرکت در مزایده مبلغ 3.800.000.000 ریال (بحروف : سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال) بصورت ضمانت‌نامه بانكي ، واريز وجه نقد یا بلوکه نمودن از مطالبات متقاضی می باشد.

مشخصات شرکت مادکوش: شماره شبا 960120000000008238068300IR بانک ملت بنام شرکت مادکوش(سهامی خاص) با کد اقتصادی 411114879744 ، شناسه ملی 10102897991 و شماره ثبت 14972

آخرین مهلت ارائه اسناد شرکت در مزایده (پاکات پیشنهاد قیمت ، سپرده شرکت در مزایده و…) تا پایان وقت اداری مورخ 14/08/1402 می باشد.

بازدید از موضوع قرارداد از مورخ چاپ آگهی الی 14/08/1402 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 16 بعدظهر به غیر از روزهای جمعه و ایام
تعطیل رسمی و جهت هماهنگی برای بازدید با شماره ( 09176165922 آقای مهرابی )تماس حاصل فرمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 15/08/1402 راس ساعت 10 صبح در دفتر شرکت مادکوش می باشد.

شماره تماس واحد امور قراردادها جهت پاسخ به سوالات و تحویل اسناد شرکت در مزایده : آقای رامین مظفرپور 09170913106

آدرس ایمیل امور قراردادها: contract@maadkoush.com

اخذ کلیه مجوزهای لازم از کلیه مبادی ذی ربط اعم از منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و … جهت خروج موضوع مزایده (یک دستگاه کامیون ایسوزو) از منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد وفروشنده ( شرکت مادکوش )هیچگونه مسئولیتی در ارتباط با اخذ مجوزها نداشته و همکاری این شرکت صرفاً به معرفی برنده / برندگان مزایده به مبادی ذی ربط محدود می باشد.

آدرس شرکت مادکوش (سهامی خاص):
استان هرمزگان، بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت مادکوش، واحد امور قراردادها ، تلفن
07631060000 ، کد پستی : 7931184192

دانلود فایل