آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی شرکت مادکوش (سهامی خاص) – شماره 1/1402

 • شرکت مادکوش (سهامی خاص) در نظر دارد 11 آیتم از اقلام ضایعاتی خود را مطابق جدول ذیل، از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا علاقمندان حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده مذکور در مهلت تعیین شده به آدرس استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شرکت مادکوش، واحد امور قراردادها و یا به آدرس سایت این شرکت به نشانی www.maadkoush.com مراجعه نمایند.
 • متقاضیان می بایست پس از بازدید از اقلام موضوع مزایده ، فرم بازدید(فرم شماره 1) مندرج در اسناد مزایده را تکمیل نموده و در پاکت الف ضمیمه نمایند. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم، مسئولیتی متوجه شرکت مادکوش نمی باشد.
 • میزان سپرده ضمانت شرکت در مزایده به میزان 10% (ده درصد) مبلغ ارزیابی شده(قیمت پایه) توسط کارشناس رسمی دادگستری به صورت ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت (بدون قید و شرط و قابل تمدید) یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش واریزی) به شماره شبا شرکت مادکوش(سهامی خاص) 960120000000008238068300 IR بانک ملت بنام شرکت مادکوش(سهامی خاص) با کد اقتصادی 411114879744 و یا به صورت بلوکه نمودن از محل مطالبات متقاضی (منوط به تایید فرم مربوطه در واحد مالی شرکت طی فرم شماره 2 ) تعیین گردید.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سوالات خود با شماره تماس(09170913106 آقای مظفرپور) و جهت هماهنگی برای
  بازدید از اقلام موضوع مزایده با شماره تماس ( 09176165922 آقای مهرابی )تماس حاصل فرمایند.
 •  بازدید از مورخ چاپ آگهی الی 17 / 07 /1402 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 16 بعدظهر به غیر از روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی .
 • آخرین مهلت دریافت پاکت های پیشنهاد قیمت و ضمانت شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 17 / 07 /1402 می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 18 / 07 /1402 راس ساعت 10 صبح در دفتر شرکت مادکوش می باشد.
 • کلیه هزینه های مربوط به برگزاری مزایده اعم از هزینه های(درج آگهی ، کارشناسی ، 9% ارزش افزوده و … ) بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد.
 • اخذ کلیه مجوزهای لازم از کلیه مبادی ذی ربط اعم از اداره کل محیط زیست استان هرمزگان ، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و … بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد و واگذاری مالکیت و امکان حمل و خروج کلیه اقلام مشمول مزایده ، صرفا مستلزم اخذ مجوز از اداره کل محیط زیست استان هرمزگان و … بوده و شرکت مادکوش هیچگونه مسئولیتی در ارتباط با اخذ مجوزها نداشته و همکاری این شرکت صرفاً به معرفی برنده / برندگان مزایده به مبادی ذی ربط محدود می باشد.
 • آدرس شرکت مادکوش (سهامی خاص): استان هرمزگان، بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت مادکوش.  تلفن 07631060000 ، کد پستی : 7931184192
 • نماینده شرکت مادکوش : رامین مظفرپور 09170913106