آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : MK- 1402 – 05 تامین ماشین آلات سنگین

مجتمع گندله سازی فولاد مادکوش در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمین ماشین آلات سنگین کارخانه مادکوش به صورت سالانه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

لذا کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری ( ساعت 15:33 ) تاریخ 18 / 09/1402 به آدرس استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شرکت مادکوش واحد امور قراردادها و یا به آدرس سایت این شرکت به نشانی www.maadkoush.com مراجعه نمایند.

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول توسط مناقصه گزار 21 / 09 /1402

زمان بازگشایی پاکات مرحله دوم توسط مناقصه گزار 21 / 09 /1402

گذرگاه ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات :

شماره تماس : 09170913106 آقای رامین مظفرپور

ایمیل : contract@maadkoush.com

هرگونه تغییرات در اسناد مناقصه از طریق ایمیل های ذیل اطلاع رسانی میگردد :

info@maadkoush.com
contract@maadkoush.com

آدرس جهت ارسال اسناد شرکت در مناقصه: استان هرمزگان، بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ، مجتمع گندله سازی مادکوش

کد پستی: 7931184192

ضمانت نامه مورد قبول جهت شرکت در مناقصه :

یک فقره ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت(بدون قید و شرط و قابل تمدید) در وجه شرکت مادکوش به مبلغ 3.000.000.000 ریال

یا مبلغ 3.000.000.000 ریال به عنوان سپرده نقدی شرکت در مناقصه به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه واریز و تصویر فیش پرداخت در پاکت الف ارسال گردد.

مدت زمان اعتبار ضمانت نامه فوق: 22/ 12/1402

 

دانلود اسناد