ارزش­ ها

  1. خوش نامی و مشتری مداری
  2. تعهد و تعلق سازمانی
  3. نظم، ایمنی و آراستگی
  4. بهره وری
  5. احترام به حقوق ذینفعان
  6. مسئولیت پذیری

ماموریت شرکت مادکوش

تامین گندله سنگ آهن مورد نیاز صنعت فولاد داخل و خارج کشور