اطلاعیه

کلیه اطلاع رسانی ها در خصوص اسامی پذیرفته شدگان، آزمون های روانشناختی، مصاحبه های استخدامی و سایر مراحل کار، از طریق ارسال پیامک و ایمیل به شخص شما انجام می پذیرد و تمامی اطلاع رسانی ها و مطالب درج شده در سایر سایت ها و فضاها جعلی و کلاه برداری می باشد. لطفا دقت نمایید