با توجه به اینکه کشور ما در شرایط تحریم قرار گرفته است، برای مدیریت اوضاع به نهادهایی نیاز است که زبان خود صنعت باشند. در این زمینه دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با چیلان از نقش انجمن فولاد در مدیریت شرایط کنونی کنونی سخن گفت و برنامه های این انجمن را در نیمه دوم سال 98 بیان کرد.