زمینه فعالیت شرکت

شرکت مادکوش با هدف تولید 5 میلیون تن گندله در سال در دو فاز در زمینی به مساحت 37 هکتار مستقر در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، تأسیس گردید. فاز اول کارخانه با ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال در اردیبهشت سال 1399 به بهره برداری رسیده است. ادامه اجرای فاز دوم نیز از ابتدای سال 1400 صورت می گیرد. مادكوش با تكيه بر متخصصان و تجهيزات خود در هر دو فاز خود در سال 2023 پنج ميليون تن گندله توليد می كند. به عبارت دیگر 6.5٪ از کل تولید سالانه 80 میلیون تن گندله طبق “برنامه جامع ایران” توسط ماد کوش تولید می شود.