ظرفیت طرح

 پروژه گندله سازی مادکوش که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده بر اساس طرح تولید 10 میلیون تن فولاد استان هرمزگان که توسط شرکت ملی فولاد ایران و شرکت فولاد تکنیک تهیه شده است.

ظرفیت پروژه گندله سازی مادکوش 5 میلیون تن در سال طی دو فاز در نظر گرفته شده است.

طرح 10 میلیون تن فولاد منطقه ویژه خلیج فارس

 همچنین در این پروژه Layout اصلی توسط تکنولوگ از ابتدا بر اساس ظرفیت تولید 5 میلیون تن گندله در سال طی دو فاز طراحی گردیده و زمین خریداری شده به مساحت 375500 مترمربع، به هر دو فاز تخصیص داده شده است. از طرفی بر اساس پروسه و چیدمان طراحی و مهندسی انجام شده توسط تکنولوگ، بسیاری از سازه ها و تجهیزات به عنوان مشترکات فاز اول و دوم طراحی و اجرا شده است. با توجه به اجرای فاز اول و اخذ پیشرفت 97 درصدی و تامین و اجرای تمامی زیر ساخت های مشترک بین دو فاز و نیز احداث بسیاری از سازه های صنعتی و غیرصنعتی مشترک بین دو فاز، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی فاز دوم این کارخانه بر اساس ساختارهای شکست وزارتخانه متبوع برای طرح های کنسانتره و گندله، حدود 30 درصد برآورد می شود.

ظرفیت انبار

ظرفیت انبار کنسانتره (خوراک گندله) در فاز یک و دو (0.5) میلیون تن است. ظرفیت انبار گندله در فاز اول و دوم نیز 0.5 میلیون تن است.