• تهران- میرداماد- بین نفت و پل مدرس- پلاک247

تولید گندله سنگ آهن