مقایسه گندله سازی مادکوش با سایر طرحها

در این بخش گندله سازی مادکوش با برخی گندله سازی مشابه در داخل کشور (گندله سازی اردکان، گندله سازی سیرجان، گندله سازی زرند ایرانیان (Zisco) و گندله سازی بوتیای ایرانیان) مقایسه گردیده و تمایزها و مزیت های آن بطور عمده و از جنب های فنی بررسی و بیان گردیده که عمدتاً شامل نتایج زیر شده است:

*مزیت استفاده از دانه بندی های مختلف کنسانتره ورودی.

*طراحی و اجرای بخش هایی از کارخانه تولید کنسانتره، با وجود آسیاب ها، تیکنر و فیلتر پرس و ….

*مزیت کاهش جنبه های منفی زیست محیطی حاصل از آلودگی ناشی از غبار مواد اولیه و محصول در هوا.

*مزیت استفاده از دو تیپ مختلف کنسانتره و تلفیق آنها.

*قرار گرفتن در منطقه ویژه صنايع معدني و فلزي خلیج فارس در کنار آب های آزاد و دسترسی به بندر دریایی و امکان واردات مواد اولیه و صادرات محصول.

*مزیت نزدیکی به خطوط راه آهن برای جابه جایی مواد و محصول ( ضلع جنوبی طرح مادکوش خطوط راه آهن منطقه قرار دارد.)

سایر مزیتهای طرح گندله سازی مادکوش

آزمایشگاه های در نظر گرفته شده برای پروژه گندله سازی مادکوش، بسیار کامل تر از آزمایشگاههای سایر کارخانجات گندله سازی در ایران می باشد. در طراحی کارخانه، سه واحد آزمایشگاه تحت عنوان های Pellet Laboratory ،Tumbler and sample making و نیز Central laboratory در نظر گرفته شده است تا بصورت کامل بتوان مشخصات فیزیکی و شیمیایی و همچنین برنامه تولید فرآیندی کنسانتره، سنگ آهک، بنتونیت و گندله تولیدی را کنترل نمود.