چشم انداز

مادکوش با تکیه بر متخصصان و تجهیزات خود در هر دو فاز یک و دو در سال 2025 پنج میلیون تن گندله تولید کند. به عبارت دیگر 6/5% از کل تولید سالانه 80 میلیون تن گندله طبق “برنامه جامع ایران” توسط مادکوش تولید می شود.

افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی به 5 میلیون تن در سال و استفاده از حداکثر ظرفیت خط تولید، کاهش هزینه محصول، رقابتی تر شدن محصول در بازار داخلی و جهانی.

با بهره گیری از معدن سنگ آهن و بهره برداری کارخانه تولید ذرات معدنی آهن مادشیمی می توان با افزایش ظرفیت از 2.5 میلیون تن به 10 میلیون تن در سال رسید

افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی از 5 میلیون تن به 10 میلیون تن در زمین 50 هکتاری که در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و فلزات بندرعباس در جنوب مادکوش واقع شده است