[icon target=”” icon=”fa fa-industry” position=”icon-center” title=”اهداف”][/icon]

با توجه به نیاز کشور به 30 میلیون تن گندله در سال، ماد كوش قصد دارد حداقل 5 میلیون تن گندله در سال را تأمین كند و بیش از 15درصد از سهم بازار در ایران و همچنین توسعه مشاغل خود را در زنجیره ارزش بدست آورد.

[icon target=”” icon=”fa fa-briefcase” position=”icon-center” title=”ماموریت”][/icon]

ماد كوش از شرکتهای زیرمجموعه “گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش” با هدف تولید و عرضه مواد اولیه صنعت فولاد در سال 1384 تاسیس شد.

[icon target=”” icon=”fa fa-building-o” position=”icon-center” title=”ارزش ها”][/icon]

رضایت مشتری | کارآیی ، بهینه سازی و اثربخشی
منابع انسانی | توسعه توانمندسازی

آخرین اخبار