گروه می متالز – استاندار هرمزگان گفت: مرحله اول واحد تولیدی گندله سازی مادکوش که در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به زودی با ظرفیت تولید دو و نیم میلیون تن گندله افتتاح خواهد شد. به گزارش می متالز، فریدون همتی شامگاه شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان اظهار داشت: افق در نظر گرفته شده برای این واحد، تولید ۱۰ میلیون تن گندله است که در راستای رسیدن به این هدف، تأمین سرمایه در گردش و کمک به آن در اولویت قرار دارد.

وی افزود: در تأمین نیروی انسانی واحد گندله سازی مادکوش نیروهای بومی هرمزگان باید در اولویت باشند و ۸۰ درصد نیروهای این واحد از میان متقاضیان و نیروهای بومی تأمین شود.

با توجه به کمبود گندله در کشور، این شرکت فعالیت خود را در منطقه ویژه فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب که نیاز شدیدی به گندله دارند آغاز کرد.

احداث مرحله نخست این مجتمع با ظرفیت ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتن گندله در سال، از ابتدای سال ۹۲ شروع شد و اکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت دارد.

شرکت مادکوش از زیر مجموعه‌های گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش است.