در تاریخ 27 بهمن سال 1398 مراسم خوش آمد گویی، معارفه و پذیرش 260 نفر نیروی انسانی  جهت شروع آموزش و فعالیت در بهره برداری از فاز اول کارخانه  گندله سازی مادکوش با حضور جمعی از مدیران شرکت مادکوش و گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش و جناب آقای مهندس قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان برگزار شد. ایشان طی سخنان خود به ارزش استفاده از نیروهای بومی به عنوان شرط استخدامی در مجتمع گندله سازی مادکوش اشاره داشتند.

جناب آقای مهندس علیرضا صمدی مدیر عامل مجتمع گندله سازی مادکوش روز یکشنبه در مراسم معارفه خاطر نشان کردند: تعهد و مسئولیت پذیری ، احترام به قوانین ، فراهم کردن زمینه های رشد تولید و اشتغال از مهمترین ارزش های گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش می باشد.

پرسنل پذیرش شده پس از طی دوره آموزشی، در بهره برداری این کارخانه مشغول به فعالیت خواهند شد.